സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ആദ്യകാല ആരാധനക്രമങ്ങള്‍

1. കോട്ടയം സുറിയാനി സിമ്മനാരി അച്ചുകൂടത്തില്‍ നിന്ന് നമസ്കാരക്രമം. മാര്‍ മാത്യൂസ് അത്താനാസ്യോസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 1845. 2. സ്തുതിചൊവ്വാകപ്പെട്ട സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനിക്കാരുടെ നമസ്കാര ക്രമങ്ങള്‍. സുറിയാനിയില്‍ നിന്നു പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയതു. മലങ്കര ഇടവകയുടെ മാര്‍ അത്താനാസ്യൊസ് മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ കല്പനപ്രകാരം കോട്ടയത്തെ സുറിയാനി...

03rd May 2017
st.george

വിശുദ്ധ ഗീവറുഗീസ് സഹദായുടെ പെരുന്നാള്‍ നമസ്ക്കാരം

വിശുദ്ധ ഗീവറുഗീസ് സഹദായുടെ പെരുന്നാള്‍ നമസ്ക്കാരം വിശുദ്ധ ഗീവര്‍ഗീസ് സഹദായോടുള്ള മദ്ധ്യസ്ഥ പ്രാര്‍ത്ഥന

10th Apr 2017
feetwashing

MOSC Feet Washing Service

Feet Washing Service

05th Apr 2017
jesus

വാദെദല്‍മീനോ ശുശ്രൂഷക്രമം

വാദെദല്‍മീനോ ശുശ്രൂഷക്രമം Your ads will be inserted here byGoogle AdSense.Please go to the plugin admin page to set up your ad code.

29th Mar 2017
good_friday

Good Friday Service Book

Good Friday Service Book Your ads will be inserted here byGoogle AdSense.Please go to the plugin admin page to set up your ad code.

07th Jan 2017
Konattu_Mathan_Malpan

1907 – ഹൂദായ കാനോൻ / കോനാട്ട് മാത്തൻ മല്പാൻ

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം പേര്: ഹൂദായ കാനോൻ മലയാള പരിഭാഷ, 1,2,3,8,9,10 അദ്ധ്യായങ്ങൾ താളുകൾ: 63 മൂല കൃതി ക്രോഡീകരിച്ചത്: ബര്‍ എബ്രായ മലയാള പരിഭാഷ: കോനാട്ട് മാത്തൻ മല്പാൻ ജ്ഞാനനിക്ഷേപം മാസികയിലൂടെ  1,2,3,8.9,10 അദ്ധ്യായങ്ങൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1907 ഹൂദായ കാനോന്റേയും ഹൂദായ...

23rd Oct 2015
cover.pmd

Kurisum Thejasum by Dr. Gabriel Mar Gregorios

Kurisum Thejasum by Dr. Gabriel Mar Gregorios Your ads will be inserted here byGoogle AdSense.Please go to the plugin admin page to set up your ad code.

06th Jun 2015
Fr M C Kuriakose Ramban

Ettunompil by Very Rev. M. C. Kuriakose Ramban

Ettunompil by Very Rev. M. C. Kuriakose Ramban Your ads will be inserted here byGoogle AdSense.Please go to the plugin admin page to set up your ad code.

20th Oct 2014
PMG

Date of Easter and Calendar Revision in the Orthodox Churches by Dr. Paulos Mar Gregorios

Date of Easter and Calendar Revision in the Orthodox Churches by Dr. Paulos Mar Gregorios. Your ads will be inserted here byGoogle AdSense.Please go to the plugin admin page to...

04th Jul 2014
pally_koodasa

Pally Koodasa Kramam

Pally Koodasa Kramam   Your ads will be inserted here byGoogle AdSense.Please go to the plugin admin page to set up your ad code.

09th Dec 2013
cover.pmd

Holy Qurbana: A Study by Mathews Mar Barnabas Metropolitan

Holy Qurbana: A Study by Mathews Mar Barnabas Metropolitan Your ads will be inserted here byGoogle AdSense.Please go to the plugin admin page to set up your ad code.

10th Nov 2013
C. P. Chandy

Christheeya Bhajana Keerthanam (ക്രിസ്തീയ ഭജന കീര്ത്തനം) by C. P. Chandy

Christheeya Bhajana Keerthanam by C. P. Chandy. Your ads will be inserted here byGoogle AdSense.Please go to the plugin admin page to set up your ad code.

Rahasya Prarthanakal

  (Malayalam) RAHASYA PRARTHANAKAL Translated by HH Baselius Geevarghese II Catholicos Published by: Sophia Books, Kottayam, Mob: 99471 20697 First Published: 1900 Second Edition: 1998 (Sophia Books) Third Edition: Oct....

21st Sep 2013
Konattu_Mathan_Malpan

Pampakkuda Namaskaram: First Edition (1910)

  Pampakkuda Namaskaram: First Edition (1910) Your ads will be inserted here byGoogle AdSense.Please go to the plugin admin page to set up your ad code.

19th Sep 2013
Christmas Service Book (Malayalam Transliteration)

Christmas Service Book (Malayalam Transliteration)

  Christmas Service Book (Malayalam Transliteration)   Source Your ads will be inserted here byGoogle AdSense.Please go to the plugin admin page to set up your ad code.

19th Sep 2013
St_gregorios_parumala

Parisudha Parumala Mar Gregorios Thirumeniyodulla Madystha Prarthana

Parisudha Parumala Mar Gregorios Thirumeniyodulla Madystha Prarthana Your ads will be inserted here byGoogle AdSense.Please go to the plugin admin page to set up your ad code.

Pages:12»